Odborový zväz bánk a poisťovní

Aktuality

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Skupina UniCredit sa môže pochváliť dobrými výsledkami. Darí sa jej vďaka práci zamestnancov pod vedením výkonného riaditeľa Andreu Orcela. Skupina UniCredit je preto naozaj štedrá, ale ibak svojmu výkonnému riaditeľovi. Tomu navýšila jeho fixný ročný príjem z 2,5 milióna eur na 3,25milióna eur, teda o 30 %. Upozornili na to odborári z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky, […]

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Read More »

Zvyšovanie miezd zamestnancov bánk sa Slovenskej bankovej asociácie netýka?

V čase dvojcifernej inflácie, ktorej na Slovensku čelíme už druhý rok, mzdy zamestnancov v bankovom sektore, napriek vysokým ziskom bánk, rastú v priemere o 6 % a reálne mzdy zamestnancov sa už niekoľko rokov po sebe prepadajú. Sprievodným javom tohto vývoja je nedostatok zamestnancov, a to aj napriek vykonávanej reštrukturalizácii bánk, digitalizácii procesov a kampani

Zvyšovanie miezd zamestnancov bánk sa Slovenskej bankovej asociácie netýka? Read More »

Bankový odvod na obzore a čo ďalej?

Predseda parlamentu v nedeľu 6. augusta v diskusnej relácii RTVS avizoval, že sa chce spolu s ďalšími predstaviteľmi politického spektra stretnúť so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA). Vyslovil očakávanie, že SBA príde s návrhom, ako riešiť situáciu so splácaním hypoték po výraznom zvýšení úrokových sadzieb po skončení fixácií, ktoré bude mať negatívny dopad na cca 80 tisíc

Bankový odvod na obzore a čo ďalej? Read More »

Výzva OZ BP organizáciám zamestnávateľov finančného sektora

OZ BP vyzval Slovenskú bankovú asociáciu a Slovenskú asociáciu poisťovní na uzavretie dohody o zvýšení miezd zamestnancov v oboch sektoroch v roku 2024 najmenej o priemernú mieru inflácie za rok 2023 zverejnenú Štatistickým úradom SR. Znenie výziev a text dohôd nájdete na priložených odkazoch.  Ing. Svetozár Michálek – predseda OZ BP pre Slovenskú bankovú asociáciu: výzva dohoda pre Slovenskú asociáciu poisťovní: výzva

Výzva OZ BP organizáciám zamestnávateľov finančného sektora Read More »

Súčasný predseda opäť v čele odborovej organizácie v Allianz-Slovenskej poisťovni, a. s.

V dňoch 13. až 14. júna sa konala výročná konferencia odborovej organizácie Allianz-SP. Hlavným bodom programu bola voľba predsedu Celopodnikového odborového. Delegáti dali jednohlasne opäť dôveru doterajšiemu predsedovi Radovanovi Nárožnému, ktorý zároveň zastáva aj funkciu podpredsedu Odborového zväzu bánk a poisťovní za sektor poisťovní. Tento výsledok je obrazom spokojnosti a najmä dôvery, ktorú si predseda

Súčasný predseda opäť v čele odborovej organizácie v Allianz-Slovenskej poisťovni, a. s. Read More »

Dvojkoľajné európske banky, dokedy?

Už druhý rok čelia obyvatelia, a to nie len v Európe, kríze životných nákladov vyvolanej infláciou. Priemerná inflácia v EU v roku 2022 dosiahla podľa agentúry Eurostat úroveň 9,2%. Všetky krajiny západnej Európy zaznamenali, s výnimkou Belgicka, s výškou 10,3% a Holandska s výškou 11,5%, jednocifernú infláciu. Naopak, v krajinách tzv. východného bloku dosahovala inflácia dvojciferné hodnoty. Obyvatelia týchto krajín preto pociťovali, a  pociťujú aj naďalej,

Dvojkoľajné európske banky, dokedy? Read More »

Stanovisko OZ BP k Memorandu o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora

OZ bánk a poisťovní vníma Memorandum o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora  schválené Prezídiom SBA dňa 31.januára 2023 (ďalej len „Memorandum“) ako pokus presvedčiť verejnosť o atraktívnosti bankového sektora, v ktorom je venovaná mimoriadna pozornosť  pracovnoprávnym vzťahom. Postoj k obsahu Memoranda i situácii v bankovom sektore z pohľadu zástupcov zamestnancov uvádzame nižšie. V Preambule uvedené vyjadrenie „vážime si prácu každého človeka“ považujeme

Stanovisko OZ BP k Memorandu o dodržiavaní práv zamestnancov bankového sektora Read More »

6. zjazd OZ BP

Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkovej 6. zjazd OZ BP. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Vo funkcii predsedu OZ BP aj naďalej zostáva doterajší predseda Ing. Svetozár Michálek. Zjazd schválil: základné dokumenty

6. zjazd OZ BP Read More »

Návrat hore