Odborový zväz bánk a poisťovní

Aktuality

Vážená kolegyňa / Vážený kolega, Odborový zväz bánk a poisťovní, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich č

Návrat hore