Odborový zväz bánk a poisťovní

Silné spojenie pre lepšie zajtrajšky

Zastupujeme už 11 bánk a 7 poisťovní. Chcete byť ich súčasťou?

Vážená kolegyňa / Vážený kolega, Odborový zväz bánk a poisťovní, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre svojich č

Návrat hore