Odborový zväz bánk a poisťovní

Silné spojenie pre lepšie zajtrajšky

Zastupujeme už 10 bánk a 7 poisťovní. Chcete byť ich súčasťou?

Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkov

Scroll to Top