Odborový zväz bánk a poisťovní

Na dohodu v UniCretit Bank, a.s. bol potrebný štrajk

Až historicky prvý štrajk zamestnancov banky na Slovensku priniesol dohodu o kolektívnej zmluve.

Dohode predchádzalo viacero neúspešných kôl kolektívnych vyjednávaní. Rovnako neúspešné bolo aj rokovanie pred sprostredkovateľom,
ktorého kompromisný návrh zamestnávateľ tiež odmietol. Ani vyhlásená štrajková pohotovosť nepriniesla zmenu postoja zamestnávateľa k návrhom odborovej organizácie.

Až štvrtý deň ostrého štrajku dňa 16. decembra 2023 prišiel zamestnávateľ s prijateľnými protinávrhmi, ktoré mohli viesť k uzavretiu kolektívnej zmluvy.

Boli to predovšetkým členovia odborovej organizácie, ktorí sa nenechali odradiť zastrašovaním, či zlomiť ponúkanými odmenami v prípade nezapojenia sa do štrajku a vytrvali v svojom boji za spravodlivé odmeňovanie a férový prístup.

Členovia odborov pod vedením predsedníčky ZO OZ, za podpory OZ BP a najvyšších predstaviteľov KOZ SR i  ďalších zástupcov OZ KOZ SR ukázali odhodlanie a vôľu nie len pred centrálou banky v Bratislave, ale aj pred pobočkami v Košiciach, v Žiline a vo Zvolene.

Návrat hore