Odborový zväz bánk a poisťovní

O nás

Kto sme?

Náš odborový zväz začal písať svoju históriu v marci 1993 pod názvom Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva. 

Združujeme zamestnancov bánk, poisťovní, ich dcérskych spoločností a ďalších organizácií bez rozdielu rasy, farby pleti, jazyka, pohlavia, sociálneho pôvodu, veku, náboženstva, povolania, politických alebo iných názorov, politickej alebo národnostnej príslušnosti.

Sme členmi konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR),
a medzinárodného odborového združenia
v sektore financií UNI Finance, ktoré nám pomáhajú napĺňať naše poslanie pri presadzovaní a obhajovaní práv zamestnancov.

Naša adresa: Bajkalská 1477/29A, 821 01 Bratislava

Čo ponúkame?

POMOC

zakladať odborové organizácie, ktoré sa rozhodujú alebo sa rozhodli k nám pridať.

PODPORU

odborovým organizáciam, ktoré patria k našim členským organizáciam.

VÝHODY A BENEFITY

pre členov odborových organizácií, ktoré patria pod členské základne.

Ako fungujeme?

Štruktúra nášho zväzu je pomerne zložitá, ale pochopiť ju môžete veľmi jednoducho, presvedčte sa sami.

Ing.Svetozár Michálek

predseda OZ BP

JUDr. Radovan Nárožný PhD.

podpredseda OZ BP za poisťovne

Juraj Futák

podpredseda OZ BP za banky

Erika Borzová

administratívny pracovník a účtovník

Funkcionári

Všeobecná úverová banka, a.s.:Slovenská sporiteľňa, a.s.:
Ing. Svetozár Michálek Juraj Futák 
Vladimír Adamec Mgr. Alena Adamcová 
Emília Mišová Simonetta Turčeková 
Andrea Fumačová Bc. Henrich Gondáš
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.:Ing. Iveta Bartalos Tóth
Jozef Lukáč Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.:
Ing. Eva PetruchováJUDr. Radovan Nárožný, PhD. 
Mgr. Anastázia KľučkováIrena Szabóová 
Československá obchodná banka, a.s.:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:
Silvia Krupp Ing. Jana Szászová 
Iveta Mikletičová Mgr. Jana Šplíchalová
UniCredit Services SK:Sociálna poisťovňa:
Ing. Pavol MasárJUDr. Jana Krištofová
UNION poisťovňa, a.s.:UNIQA poisťovňa, a.s.:
Martina BubákováIng. Zuzana Legáthová 
365. bank, a.s.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.: 
Ing. Anna NovotnáIng. Pavol Chovan
NBS:  Generali Poisťovňa:
Ing. Jozef KlottonMgr. Michaela Ďurišinová
Milan FloriánTatrabanka, a.s., Bratislava
 JUDr. Monika Jankovičová
Ing. Svetozár MICHÁLEK Jozef LUKÁČ 
Juraj FUTÁK Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ
JUDr. Radovan NÁROŽNÝ, PhD.Ing. Jana SZÁSZOVÁ 
Vladimír ADAMEC Jozef KLOTTON 
Silvia KRUPP  

Od čoho závisí naša sila?

Čím silnejšie a početnejšie budú jednotlivé odborové organizácie,
tým silnejší bude odborový zväz a vyjednávacia pozícia pri zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov. 

Iba silnejšie odbory majú šancu niečo zmeniť.

Poďte do toho s nami!

Návrat hore