Odborový zväz bánk a poisťovní

Členské organizácie

Hľadáte spôsob, ako ochrániť svoje práva ako zamestnanec a zvýšiť svoju spokojnosť v práci?

Byť súčasťou odborovej organizácie prináša zamestnancom mnoho výhod. Od zlepšenia pracovných podmienok, možnosti zvýšenia mzdy, až po ochranu pred diskrimináciou a neprimeraným zaobchádzaním.

Na tejto stránke nájdete kontakty na predstaviteľov našich členských organizácií zastupujúcich zamestnancov v jednotlivých bankách a poisťovniach.

Budeme radi, ak sa stanete ich členmi. 

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou sily, ktorá zastáva vaše záujmy!

JUDr. Radovan Nárožný, PhD. (radovan.narozny@allianz.sk)

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

Ing. Jozef Klotton (jozef.klotton@nbs.sk)

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Ing. Mikuláš Galis (mikulas.galis@szrb.sk)

Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 1

Ing. Pavol Chovan (pavol.chovan@union.sk)

Karadžičova 10, 814 53 Bratislava

Ing. Anna Novotná (anna.novotna@365.bank)

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Silvia Krupp (skrupp@csob.sk)

Žižkova 11, 815 63 Bratislava

JUDr. Jana Krištofová (jana.kristofova@socpoist.sk)

29. augusta 8, 813 63 Bratislava 1

Ing. Jana Szászová (jana.szaszova@unicreditgroup.sk)

Šancova 1/A, 813 33 Bratislava

Ing. Zuzana Legáthová (zuzana.legathova@uniqa.sk)

Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

JUDr. Monika Jankovičová (mj@eurocomz.sk)

Pod Zečákom 1, 841 03 Bratislava-Lamač

Ing. Adriána Šimová (simova@eximbanka.sk)

Grösslingova 1,813 50 Bratislava 1

Mgr. Nikol Petrišinová (nikol.petrisinova@konsolidacna.sk)

Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

Ing. Pavol Masár (pavol.masar@unicredit.eu)

Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava

Vladimír Adamec (vadamec@vub.sk)

Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Marcela Nberiová (marcela.nberiova@generali.com)

Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava

Juraj Futák (futak.juraj@slsp.sk)

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Martina Bubáková (martina.bubakova @union.sk)

Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

Jozef Lukáč (jozef.lukac@vszp.sk)

Tolstého 3631/1,058 01 Poprad

Návrat hore