Odborový zväz bánk a poisťovní

Práca v banke alebo v poisťovni je náročná a môže byť aj stresujúca.

Často sa vám stáva, že sa zaoberáte komplikovanými situáciami a nemáte dostatočnú podporu od vašich nadriadených?

Práve preto je dôležité, aby ste boli členom odborovej organizácie, ktorá vás môže chrániť a pri riešení situácie na vašom pracovisku. Odborové organizácie sa zameriavajú na zabezpečenie vhodných pracovných podmienok a spravodlivého odmeňovania. 

Sú to práve odbory, ktoré sa postavia za zamestnancov a predovšetkým svojich členov, keď sú vystavení zlému neprimeranému správaniu alebo diskriminácií na pracovisku. 

Členstvo v odborovej organizácii má aj mnoho iných výhod a benefitov. 

Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou odborového zväzu bánk a poisťovní! 

Aké sú hlavné výhody pre členov odborovej organizácie?

Odborové organizácie bojujú za zlepšenie pracovných podmienok a miezd zamestnancov ako sú napríklad dodržiavanie a skracovanie pracovného času, úhrada práce nadčas a iné.

Odborové organizácie zabezpečujú ochranu práv svojich členov a zamestnancov vo všetkých oblastiach súvisiacich s výkonom ich práce u zamestnávateľa. 

Členovia odborových organizácií majú prístup k odbornému poradenstvu a právnej pomoci v oblasti pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Odborové organizácie zastupujú zamestnancov v rôznych záležitostiach, vrátane diskriminácie, neprimeraného správania a nevyhovujúcich pracovných podmienok.

výhody pre členov

Členovia odborových organizácií majú možnosť zapojiť sa do časti rozhodnutí zamestnávateľa a ovplyvniť tak svoje postavenie a smerovanie organizácie.

Ako člen odborovej organizácie získate prístup k silnej a organizovanej sile, ktorá vám pomôže zvýšiť svoju rokovaciu silu so zamestnávateľom a dosiahnuť lepšie pracovné podmienky.

Členstvo v odborovej organizácii poskytuje zamestnancom príležitosť na vytvorenie spoločenstva s inými zamestnancami v rovnakom odbore na zdieľanie informácií a vzájomnú podporu.

Odborové organizácie poskytujú svojim členom sociálnu pomoc  a podporu v ťaživých situáciách ako sú napríklad úmrtia, choroby a zranenia.

Aké benefity môžu členovia odborovej organizácie získať?

Sociálna pomoc a spoločenská podpora

  • sociálna výpomoc,
  • právna pomoc,
  • príspevkov na detskú rekreáciu,
  • bonus k príspevku na sociálnu výpomoc.

Presné podmienky spolu so žiadosťou nájdete v našich zásadách.

Rekreačné pobyty

Pridajte sa k nám a začnite aj VY využívať všetky výhody a benefity! 

Návrat hore