Odborový zväz bánk a poisťovní

Jednota v rozvoji: Európski sociálni partneri a AI v bankovníctve

Umelá inteligencia (AI) mení tvár finančných služieb a ovplyvňuje zamestnanosť v bankovom sektore. Európski sociálni partneri sa preto rozhodli vydať spoločné vyhlásenie, ktoré vychádza z predošlých iniciatív a aktuálneho výskumu.

Za posledných päť rokov sme sa venovali témam, ako je práca na diaľku a vplyv digitalizácie. Pandémia Covid-19 urýchlila digitalizáciu a zvýraznila potrebu vzdialených služieb. Projekt „Bankovníctvo v roku 2030“ financovaný Európskou komisiou, odhalil, ako AI formuje budúcnosť bankovníctva.

Umelá inteligencia prináša nové príležitosti, ale aj výzvy. Sociálni partneri musia spolupracovať, aby zabezpečili efektívne využívanie AI, ktoré bude prospešné pre zamestnancov, banky a zákazníkov. Prostredníctvom sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania môžeme zabezpečiť, že implementácia AI bude mať pozitívny dopad na pracovné miesta.

Prečítajte si celé spoločné vyhlásenie, kde nájdete podrobné informácie a konkrétne kroky, ktoré čakajú na sociálnych partnerov na národnej/odvetvovej/ podnikovej úrovni, aby naďalej zohľadňovali globálny vývoj v oblasti digitalizácie a najmä umelej inteligencie.

 

Návrat hore