Odborový zväz bánk a poisťovní

6. zjazd OZ BP

Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkovej 6. zjazd OZ BP.

Delegáti zjazdu zvolili nové orgány na ďalšie päťročné funkčné obdobie.

Vo funkcii predsedu OZ BP aj naďalej zostáva doterajší predseda Ing. Svetozár Michálek.

Zjazd schválil:

  • základné dokumenty o výsledkoch hodpodárenia,
  • program na roky 2023 až 2027,
  • vyhodnotenie plnenia uznesenia 5 zjazdu,
  • uznesenie 6 zjazdu.

Návrat hore