Odborový zväz bánk a poisťovní

Výzva OZ BP organizáciám zamestnávateľov finančného sektora

OZ BP vyzval Slovenskú bankovú asociáciu a Slovenskú asociáciu poisťovní na uzavretie dohody o zvýšení miezd zamestnancov v oboch sektoroch v roku 2024 najmenej o priemernú mieru inflácie za rok 2023 zverejnenú Štatistickým úradom SR. Znenie výziev a text dohôd nájdete na priložených odkazoch. 

Ing. Svetozár Michálek – predseda OZ BP

pre Slovenskú bankovú asociáciu:

pre Slovenskú asociáciu poisťovní:

Návrat hore