Odborový zväz bánk a poisťovní

Zisky bánk rastú, reálne mzdy ich zamestnancov sa prepadajú.

Medziročne sa čistý zisk bánk pôsobiacich na Slovensku za prvý polrok tohto roku zvýšil takmer o 47%. Nie inak tomu je aj pri porovnaní výsledkov za rok 2022. Vtedy bol medziročný nárast čistého zisku v porovnaní s rokom 2021 síce len 14 %, ale bol zároveň najvyšší v histórii.
Ako tieto úspechy pociťujú  zamestnanci bánk na Slovensku v čase dvojcifernej inflácie, ktorá už druhý rok ukrajuje z reálnych miezd zamestnancov?
Ak by ste očakávali, že mzdy boli navyšované aspoň o mieru inflácie, boli by ste sklamaní. Podrobnejšie informácie k téme sú na web stránke OZ BP

Pri minuloročnej priemernej miere inflácie 12,8 % ani jeden z najväčších bankových hráčov na slovenskom trhu nenavýšil mzdy zamestnancov v roku 2023 o viac ako 6 % v priemere.  To vzbudzuje dojem, že banky sa dohodli na spoločnom postupe pri tvorbe mzdovej politiky, minimálne však pri percente navyšovania miezd. Potom môžu zahraniční vlastníci bánk deklarovať, že navyšujú mzdy v súlade s lokálnym trhom. Áno, keďže sú to oni, ktorí lokálny trh vytvárajú, formujú a de facto určujú.

Pre porovnanie napr. v štátnej správe sa zvyšovali mzdy o 7 % plus 10 %. Železiarne Podbrezová pri zisku 49 miliónov eur v roku 2022 zvýšili mzdy o 16 %. Zisk jednotlivých bánk pôsobiacich na Slovensku v roku 2022 je pritom minimálne dvojnásobný.

Zarážajúce je tiež, že zahraniční vlastníci bánk pôsobiacich na Slovensku nepoužívajú rovnaký meter vo vzťahu k svojím zamestnancom naprieč krajinami Európy.  Napríklad v Belgicku sa minulý rok mzda zvyšovala niekoľko krát v závislosti od vývoja inflácie, v Rakúsku bol nárast miezd v sektore dohodnutý o 1 % nad priemernú mieru inflácie a v Taliansku to vyzerá obdobne. Práve z týchto troch krajín pochádzajú vlastníci najväčších bánk na Slovensku.

Pri takomto prístupe bánk pôsobiacich na slovenskom trhu reálna mzda zamestnancov výrazne klesá.

Odborový zväz bánk a poisťovní preto vyzval Slovenskú bankovú asociáciu, aby pri navyšovaní miezd v roku 2024, o ktorom sa začne v bankách kolektívne vyjednávať v najbližších týždňoch, bolo navýšenie minimálne na úrovni priemernej miery inflácie v národnom hospodárstve za rok 2023 vyhlásenej Štatistickým úradom SR – viď Dohoda.

Slovenská banková asociácia tento návrh zmietla zo stola, a podľa nášho názoru demagogicky tvrdí, že zvyšovanie miezd o mieru inflácie roztočí inflačnú špirálu. Bolo by dobré, pozrieť sa v tejto súvislosti na už vyššie spomínané Belgicko, kde je tento rok najnižšia inflácia v Európe, a to aj napriek niekoľkokrát zvyšovaným mzdám v roku 2022. Ani v Rakúsku to nevyzerá, že by boli banky destabilizované, ako tvrdí SBA.  Neobstojí ani argument  uvedený na portáli www.openiazoch.zoznam.sk, že „rentabilita kapitálu (ROE) slovenského bankového sektora je však na nižšej úrovni a zaostáva za priemerom regiónu“ keďže táto je porovnateľná s hodnotami v bankách naprieč jednotlivými bankovými skupinami.

Návrat hore