Odborový zväz bánk a poisťovní

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Skupina UniCredit sa môže pochváliť dobrými výsledkami. Darí sa jej vďaka práci zamestnancov pod vedením výkonného riaditeľa Andreu Orcela. Skupina UniCredit je preto naozaj štedrá, ale ibak svojmu výkonnému riaditeľovi. Tomu navýšila jeho fixný ročný príjem z 2,5 milióna eur na 3,25milióna eur, teda o 30 %. Upozornili na to odborári z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky, ktorí by očakávali trochu štedrosti aj voči zamestnancom.

V pobočke zahraničnej banky na Slovensku žiadajú pre rok 2024 dorovnanie miezd do výšky inflácieza rok 2023. Podobne, ako je dorovnanie inflácie štandardom v Rakúsku alebo Taliansku, kde táto banková skupina tiež pôsobí.

Odborári pôsobiaci v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, , a.s., pobočka zahraničnej banky však tvrdia, že sa k nim Skupina stavia macošsky. Zamestnávateľ na Slovensku ponúka len 5,5-tné plošné navýšenie miezd, čo pokryje tohtoročnú infláciu ledva spolovice. Odborári žiadajú dorovnať celú infláciu za rok 2023, ktorú NBS predikuje vo výške 10,50 %. .

Keďže pri očakávanej dvojcifernej inflácii už druhý rok za sebou banka nie je ochotná navýšiť mzdy aspoň o priemernú mieru inflácie, odborová organizácia 10. 10. 2023 vyhlásila štrajkovú pohotovosť.

Odbory argumentujú, že pomer personálnych nákladov k výnosom je dlhodobo jedným z najnižších a to nielen v rámci Skupiny UniCredit, ale aj pri porovnaní s českým alebo slovenským bankovým trhom.

Na grafe vyššie vidno, že kým v UniCredit Slovensko z výnosov, ktoré vygenerujú zamestnanci banky, použije banka na personálne náklady len 18,74 %, v ostatných bankách je to od 24 % do 32 %. Použiré sú údaje za rok 2022.

Na druhom grafe vyššie zase vidno podiel personálnych nákladov na celkových výnosoch banky v porovnaní so sesterskými pobočkami v Skupine. UniCredit Czech Republic and Slovakia, z tohto porovnania vychádza vo vzťahu k zamestnancom opäť najhoršie. V Čechách a na Slovensku dáva z výnosov na mzdy len 18,74 %, ale talianska 25,73 %, nemecká 28,06 %, rakúska 29,23 %.

Odborári z UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky tvrdia, že už im došla trpezlivosť.

Podpísali sa na tom aj minuloročné skúsenosti, keď vedenie banky podľa nich nevyjednávalo, ale doslova vydieralo, nakoľko podmienilo vyplatenie inflačného bonusu pred Vianocami súhlasoms navýšením miezd v priemere o 6,19%, a to pri 12,8%-tnej inflácii. Vedenie zároveň dalo zamestnancom jasne najavo, aby si dobre rozmysleli, či odbory vo vyjednávaní podporia alebo nie. Považujeme to za šírenie strachu a úmyselné oslabovanie odborovej organizácie pri vyjednávaní,“ uvádzajú odborári.

Spor o výšku valorizácie miezd na budúci rok nie jediným kolektívnym sporom v tejto banke.

Od začiatku februára sa v UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky, vyjednáva mzdový poriadok. Po tom, ako jednania uviazli, situáciu riešil aj sprostredkovateľ. Ten sa snažil kolektívny spor urovnať. To sa podarilo a v júni obidve strany prijali kompromisný návrh riešenia.

Keď sa zdalo, že nič nebráni podpisu mzdového poriadku, zamestnávateľ vytiahol koncom augusta úplne nový bod, ktorý chcel zakomponovať do mzdového poriadku. Čo je vlastne predmetom sporu? Na základe ankety, 65 % zamestnancov, ktorí sa zúčastnili ankety, považuje nové pravidlá na poskytovanie ročných odmien za netransparentné, a až 73,4% zamestnancov si myslí, že pravidlá neumožňujú spravodlivé a objektívne ohodnotenie.

Zamestnanci sa tiež sťažujú, že už druhý rok za sebou im banka krátila ročné odmeny o 55 až 75% v porovnaní s tým, čo sa uvádza v pôvodnom mzdovom poriadku. A inak tomu nebude ani pri bonusoch za prebiehajúci rok. Už teraz sa znížila hodnota bodu pre štvrťročné odmeny pobočkových zamestnancov o 20 %.

Na verejnosti panuje predstava, že bankári zarábajú dosť, avšak 30 až 40 % bankových úradníkov má hrubú mzdu nižšiu ako 1500 eur. Klientský poradca po 20 rokoch praxe má mzdu 1250 eur v hrubom, správca korporátnych úverov s 10 ročnou praxou 1365 eur a napríklad, špecialista zmluvnej dokumentácie po 24 rokoch praxe má mzdu 1460 eur.

O niečo lepšie sú na tom osobní bankári, kde je priemerná mzda okolo 1500 eur v hrubom. Pritom požiadavky kladené na zamestnancov hlavne v pobočkovej sieti sú vysoké: znalosť množstva produktov, ovládanie viacerých systémov, zhruba 14 e-learningových školení ročne, z toho 4 nariadené NBS v celkovom rozsahu cca 45 hodín plus dve certifikácie raz za 4 roky, o predajných tlakoch ani nehovoriac. 

Pri vyššom zdaňovaní bánk, ktorému sa možno nedá vyhnúť, by podľa odborárov bolo vhodné riešiť prerozdelenie zisku systematicky a citlivo a nie tak, že štát síce bude spokojný, ale postihnutí budú opäť zamestnanci. Banky podľa odborárov určite radi použijú zdaňovanie ako argument na nenavyšovanie miezd podľa štandardov platných v ostatných krajinách Európy na druhej strane berlínskeho múru, ktorý tu, síce už len virtuálne, ale stále je.

 

Návrat hore