Odborový zväz bánk a poisťovní

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank prvou lastovičkou

Pohár trpezlivosti odborovej organizácie v UniCredit Bank sa naplnil, keď dňa 10. októbra 2023 vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Dôvodom jej vyhlásenia je, že zamestnávateľ odmietol všetky návrhy týkajúce sa mzdových podmienok a navýšenia miezd na rok 2024.  Banka generuje zisk,pritom podiel miezd jej zamestnancov na jeho deľbe je oveľa nižší, ako v krajinách „západnejEurópy“ alebo napr. aj v Slovinsku, čo je neklamný znak rozdielneho prístupu. Priblíženie sak požiadavke odborov o navyšovaní miezd o mieru inflácie sa nečrtá ani po rokovaní pred sprostredkovateľom. Na základe tejto situácie

Odborový zväz bánk a poisťovní vyslovuje podporu svojej členskej organizácii pri presadzovaní oprávnených mzdových požiadaviek zamestnancov UniCredit Bank na Slovensku.

Pre orgány OZ nie je akceptovateľný rozdielny prístup k zamestnancom banky na Slovensku, znamenajúci ďalší pokles ich reálnych miezd, znamenajúci  v konečnom dôsledku nie približovanie, ale vzďaľovanie sa od výšky miezd zamestnancov banky v západnej časti Európskej únie.

Situácia s navyšovaním miezd v ďalších bankách a poisťovniach nie je oveľa lepšia. Napriek vykazovaným výsledkom, enormné zisky v oboch sektoroch končia na účtoch zahraničných akcionárov, bez spätného primeraného ocenenia zamestnancov, ktorí ho generovali. Je len
otázkou času a mobilizácie odborov a zamestnancov, či sa vydajú cestou, ktorou sa vydali v UniCredit Banke.

Predsedníctvo OZ BP
Návrat hore