Odborový zväz bánk a poisťovní

Stretnutie športovcov finančného sektora

Šport má jedinečnú schopnosť spájať ľudí rovnakých záujmov. To sa opäť potvrdilo na 28. ročníku športových hier odborového zväzu v sálovom futbale v dňoch 20. až 22. októbra 2023.V Liptovskom Jáne sa pri tejto príležitosti stretlo 96 reprezentantov piatich bánk a troch poisťovní.

Súťaživosť a dramatické momenty

V turnaji plnom dramatických chvíľ a napínavých súbojov dominovalo v ženskej kategórii družstvo ČSOB, a.s., ktoré suverénne obhájilo minuloročné víťazstvo. V kategórii mužov zvíťazilo družstvoVÚB, a.s., ktoré si tak vylepšilo minuloročné druhé miesto.

MUŽI

1. VÚB, a.s.
2. 365. bank, a.s.
3. NBS
4. Generali Poisťovňa
5.- 6. Allianz-SP, a.s.-SLSP, a.s.
7.- 8. ČSOB, a.s.-UNIQA, a.s.

ŽENY

1. ČSOB, a.s.
2. Generali Poisťovňa
3. Allianz-SP, a.s.
4. 365. bank, a.s.
5.- 6. SLSP, a.s. UNIQA, a.s.

Najlepší hráči

Najlepšou hráčkou turnaja sa stala Dominika Šuhajdová z ČSOB, a.s. a titul najlepšieho hráča získal Samuel Skalický z Generali Poisťovne.

Celkové hodnotenie

Najväčšiu vyrovnanosť potvrdil tím 365 bank, a.s. a obsadil v celkovom hodnotení prvé miesto. Ocenenia za druhé a tretie miesto získali tímy Generali Poisťovňa a Allianz-SP, a.s.

Tento ročník športových hier OZ v sálovom futbale, po rokoch poznačených pandémiou, potvrdil rastúci záujem zamestnancov bánk a poisťovní o spoločné stretnutia. Potvrdil správnosť zachovania a rozvíjania tejto športovej aktivity do budúcnosti. 

Vďaka všetkým tímom a hráčom za športové výkony a predvedenú hru.

Návrat hore