Odborový zväz bánk a poisťovní

október 2023

Stretnutie športovcov finančného sektora

Šport má jedinečnú schopnosť spájať ľudí rovnakých záujmov. To sa opäť potvrdilo na 28. ročníku športových hier odborového zväzu v sálovom futbale v dňoch 20. až 22. októbra 2023.V Liptovskom Jáne sa pri tejto príležitosti stretlo 96 reprezentantov piatich bánk a troch poisťovní. Súťaživosť a dramatické momenty V turnaji plnom dramatických chvíľ a napínavých súbojov […]

Stretnutie športovcov finančného sektora Read More »

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank prvou lastovičkou

Pohár trpezlivosti odborovej organizácie v UniCredit Bank sa naplnil, keď dňa 10. októbra 2023 vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Dôvodom jej vyhlásenia je, že zamestnávateľ odmietol všetky návrhy týkajúce sa mzdových podmienok a navýšenia miezd na rok 2024.  Banka generuje zisk,pritom podiel miezd jej zamestnancov na jeho deľbe je oveľa nižší, ako v krajinách „západnejEurópy“ alebo napr. aj v Slovinsku, čo

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank prvou lastovičkou Read More »

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Skupina UniCredit sa môže pochváliť dobrými výsledkami. Darí sa jej vďaka práci zamestnancov pod vedením výkonného riaditeľa Andreu Orcela. Skupina UniCredit je preto naozaj štedrá, ale ibak svojmu výkonnému riaditeľovi. Tomu navýšila jeho fixný ročný príjem z 2,5 milióna eur na 3,25milióna eur, teda o 30 %. Upozornili na to odborári z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s., pobočka zahraničnej banky,

Štrajková pohotovosť v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Read More »

Návrat hore