6. zjazd OZ BP

Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkovej 6. zjazd OZ BP. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Vo funkcii predsedu OZ BP zjazd potvrdil doterajšieho predsedu Ing. Svetozára Michálka. Zjazd schválil: základné dokumenty …

6. zjazd OZ BP Čítajte viac »