Odborový zväz bánk a poisťovní

Informácia z konferencie Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach.

V dňoch 1.-2.10.2019 sa vo Varšave uskutočnila záverečná konferencia na tému Posilnenie zastúpenia pracovníkov v strednej Európe v nadnárodných spoločnostiach. 

120 účastníkov konferencie predovšetkým z krajín V4, ale aj zakladajúcich krajín EÚ diskutovalo pod gesciou UNI Európa a COZZ o problematike pracovnoprávnych vzťahov vo finančnom sektore a sektore obchodu a cestovného ruchu. K problematike pracovnoprávnych vzťahov v Tatra banke, a.s. vystúpil s príspevkom predseda OZ S. Michálek a k problematike budovania členskej základne v Uni Credit Banke vystúpila s pozitívnym príkladom predsedníčka ZO OZ J. Szászová.

Zábery z rokovania:

Návrat hore