Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Futbalový turnaj Liptovský Ján 2022

Alpsko – Jadranská cyklocesta 2019 28. august až 1. september

Futbalový turnaj Liptovský Ján 20181006

5. zjazd OZ PPaP december 2017

Volejbalový turnaj Liptovský Mikuláš 2017

ŠH Piešťanská barla 2016

Futbalový turnaj Bojnice 2015

ŠH Piešťanská barla 2015

Pochod bankových úradníkov 2014

ŠH Piešťanská barla 2014

Futbalový turnaj Nitra 2010

Futbalový turnaj Nitra 2009

Futbalový turnaj Liptovský Ján 2016

Pochod bankových úradníkov 2016

Zasadnutie VOZ 2. decembra 2016

Futbalový turnaj Nitra 2011

Futbalový turnaj Nitra 2013