Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Funkcionári

Odbory bánk a poisťovní
Vajnorská 1
815 70 Bratislava

ozppap@kozsr.sk
Tel.:  +421 2 502 40 205

Ing. Svetozár Michálek

predseda OZ BP

JUDr. Beatrica Melichárová

podpredsedníčka OZ BP za banky

Erika Borzová

účtovník, administratívny pracovník

JUDr. Radovan Nárožný PhD.

podpredseda OZ BP za poisťovne
Podnikový výbor alebo základná organizáciaAdresae-mail
Rada odborových zástupcov
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava
Mlynské nivy1, 829 90 Bratislava 25 vadamec@vub.sk
PV OZ
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
futak.juraj@slsp.sk
Celopodnikový odborový výbor
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
radovan.narozny@allianzsp.sk
ZO OZ
Slovenská
záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava
Štefánikova 27
814 99 Bratislava 1
mikulas.galis@szrb.sk
PV OZ
Československá obchodná bank, a. s., Bratislava
Žižkova 1
815 63 Bratislava
skrupp@csob.sk
ZO OZ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava
Šancova 1/A
813 33 Bratislava
jana.szaszova@unicreditgroup.sk
Celopodnikový výbor OZ
Národná banka Slovenska, Bratislava
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
jozef.klotton@nbs.sk
ZO OZ
Sociálna poisťovňa, Bratislava
29. augusta 8
813 63 Bratislava 1
jana.kristofova@socpoist.sk
ZO OZ
UNION poisťovňa, a. s., Bratislava
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
martina.bubakova@union.sk
ZO OZ
UNIQA poisťovňa, a. s., Bratislava
Krasovského 15
851 01 Bratislava
zuzana.legathova@uniqa.sk
ZO OZ
365. bank, a. s., Bratislava
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava 1
anna.novotna@pabk.sk
ZO OZ
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
nikol.petrisinova@konsolidacna.sk
PV OZ
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Martin
P. Mudroňa 33
036 01 Martin 1
jozef.lukac@vszp.sk
ZO OZ
EXIMBANKA SR, Bratislava
Grösslingova 1
813 50 Bratislava 1
simova@eximbanka.sk
ZO OZ
Generali Poisťovňa, a. s., Bratislava
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
marcela.nberiova@generali.com
ZO OZ
UniCredit Services SK, Bratislava
Svätoplukova 31
821 08 Bratislava
Jozef.Hornak@unicredit.eu
ZO OZ
Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
Karadžičova 10
814 53 Bratislava
info@odboryuzp.sk
ZO OZ
Tatrabanka, a. s., Bratislava
Sídlo:
Hodžovo nám. 3.
P.O.BOX 42
850 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Monika Jankovičová
Pod Zečákom 1
841 03 Bratislava - Lamač
mj@eurocomz.sk