Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

6. zjazd OZ BP

Dňa 23. septembra 2022 sa konal v Bratislave za účasti prezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej a predsedníčky OZ pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva ČR Aleny Chlapíkovej 6. zjazd OZ BP. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány na ďalšie päťročné funkčné obdobie. Vo funkcii predsedu OZ BP zjazd potvrdil doterajšieho predsedu Ing. Svetozára Michálka. Zjazd o. i. schválil základné dokumenty a výsledkoch hospodárenia od 5. zjazdu OZ, Vyhodnotenie plnenia Uznesenia 5. zjazdu OZ, Program OZ na roky 2023-2027 a Uznesenie 6. zjazdu OZ. Foto1, Foto2, Foto3.