Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

XI. zjazd KOZ SR

V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa za účasti 163 delegátov odborových zväzov uskutočnil v Bratislave XI. zjazd KOZ SR. Odborový zväz bánk a poisťovní na ňom zastupovali predseda a podpredsedovia OZBP, S. Michálek, B. Melichárová a R. Nárožný. Zjazd zvolil nové vrcholové vedenie a orgány a stanovil smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri roky. Podrobnosti o priebehu zjazdu a prijaté dokumenty sú zverejnené na web stránke KOZ SR https://www.kozsr.sk/