Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Day

22 júna, 2022
V dňoch 16. a 17. júna 2022 sa za účasti 163 delegátov odborových zväzov uskutočnil v Bratislave XI. zjazd KOZ SR. Odborový zväz bánk a poisťovní na ňom zastupovali predseda a podpredsedovia OZBP, S. Michálek, B. Melichárová a R. Nárožný. Zjazd zvolil nové vrcholové vedenie a orgány a stanovil smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri...
Read More

Kontakt

Odborový zväz bánk a poisťovní
Bajkalská 1477/29 A
Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TF: +421 2 502 40 205

E-mail: ozbp@kozsr.sk

IČO: 308 454 16
DIČ: 2020851173

Do 24.1.2021 mal odborový zväz názov:
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva OZ PPaP