Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Day

21 januára, 2021
OZ listom predsedu požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby do aktualizácii plánov očkovania boli zhrnutí aj zamestnanci bankového a poisťovacieho sektora, ktorí v bankových halách, ale aj mimo nich, na dennej báze poskytujú v rizikovom prostredí bankové služby i poisťovacie činnosti. Čítajte ďalej…(list ministrovi zdravotníctva)
Read More

Kontakt

Odborový zväz bánk a poisťovní
Bajkalská 1477/29 A
Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TF: +421 2 502 40 205

E-mail: ozbp@kozsr.sk

IČO: 308 454 16
DIČ: 2020851173

Do 24.1.2021 mal odborový zväz názov:
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva OZ PPaP