Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

UNI Finance v Španielskom Torremolinos

V dňoch 22.- 24.10.2019 sa v Španielskom Torremolinos konali Európska a následne aj svetová konferencia UNI Finance, na  ktorých nás reprezentovali J. Szászová a R. Nárožný. Motto oboch konferencií bolo Silné odbory dnes aj zajtra. Konferencia boli rozdelená do štyroch tematických celkov: Odbory presadzujú, Odbory pre udržateľnú ekonomiku, Zmena sveta pracovníkov, Demokracia a ľudské práva. Diskusie k uvedeným témam boli zamerané na zlepšenie postavenia, odmeňovania, odstraňovania nerovností a práv zamestnancov aj vo väzbe na prebiehajúcu digitalizáciu.


1. Odbory presadzujú
Odzneli príspevky na témy potreby posilnenia kolektívneho vyjednávania a získavania nových členov i informácie o úspešnom uzavretí rámcových dohôd s Uni credit, BNP Paribas, Credit Agricole a opakovane aj o neľahká situácia v bankovom sektore na Slovensku.


2. Odbory pre udržateľnú ekonomiku
Odzneli príspevky o potrebe ochrany a starostlivosti o ľudské práva v korporátnej oblasti a o dohodách týkajúcich sa zodpovedného predaja a dohody uzavretej s Talianskymi sociálnymi partnermi (Rámcová dohoda). Diskutovalo sa o nutnosti trvať na Etickej umelej inteligencii, etickej digitalizácií, a o potrebe regulácie digitalizácie.


3. Zmena sveta pracovníkov
Táto sekcia bola venovaná pohľadu na budúcnosť finančného sektora, najmä na vplyv digitalizácie a automatizácie na budúce pracovné miesta. Diskutovalo sa aj o kryptomenách a ich možnom vplyve na bankový sektor. Bola vyslovený myšlienka, že digitalizácia by nemala byť len prostriedkom na zvýšenie ziskov akcionárov, ale aj na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov, napr. aj znížením počtu pracovných hodín pri zachovanej výške miezd. Diskutovalo sa o potrebe preškolenia zamestnancov na nové pozície aj mimo bankového sektora a potrebe vyprofilovania nových pracovných pozícií


4. Demokracia a ľudské práva
Táto sekcia bola venovaná právam zamestnanca, ktoré je potrebné chápať ako ľudské práva a k nim patrí aj právo na dôstojné odmeňovanie a odstránenie nerovností. Diskutovalo sa aj o potrebe zabezpečenia účinného systému  ochrany, dodržiavania a nápravy práv zamestnanca v zmysle ľudských práv.