Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Štruktúra OZ BP:

Funkcionári OZ BP

Kompletný zoznam

Členovia predsedníctva OZ BP

Ing. Svetozár MICHÁLEK, predseda OZBP

JUDr. Radovan NÁROŽNÝ PhD. podpredseda OZ BP za poisťovne

predseda Celopodnikového výboru OZBP Allianz – Slovenská poisťovňa

Juraj Futák, podpredseda OZ BP za banky

Silvia Krupp

Jozef Klotton

Mgr. Michaela ĎURIŠINOVÁ

podpredsedníčka ZO OBP Generali Poisťovňa

Ing. Jana SZÁSZOVÁ

predsedníčka ZO OBP pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Vladimír ADAMEC

Jozef Lukáč

Členovia výboru OZ BP

Všeobecná úverová banka, a.s.:
Ing. Svetozár Michálek Bratislava
Vladimír Adamec Bratislava
Emília Mišová Bratislava
Andrea Fumačová Bratislava
Slovenská sporiteľňa, a.s.:
Juraj Futák Žilina
Mgr. Alena Adamcová Topoľčany
Simonetta Turčeková Považská Bystrica
Bc. Henrich Gondáš  
Ing. Iveta Bartalos Tóth  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.:
JUDr. Radovan Nárožný PhD. Zvolen
Irena Szabóová Nitra
Slovenská záručná a rozvojová banka:
   
Československá obchodná banka, a.s.:
Silvia Krupp Bratislava
Iveta Mikletičová Bratislava
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.:
Ing. Jana Szászová Bratislava
Mgr. Jana Šplíchalová Bratislava
UniCredit Services SK:
   
Sociálna poisťovňa:
JUDr. Jana Krištofová Bratislava

 

UNION poisťovňa, a. s.:
Martina Bubáková Bratislava
UNIQA poisťovňa, a. s.:
Ing. Zuzana Legáthová Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.:
Jozef Lukáč Poprad
Eva Petruchová  
   
Generali Poisťovňa, a. s.:
Mgr. Michaela Ďurišinová Bratislava
365. bank, a. s.: 
Ing. Anna Novotná Bratislava
Union zdravotná poisťovňa, a. s.: 
Mgr. Denisa Fonó Bratislava
NBS:
Ing. Jozef Klotton Bratislava
Milan Florián Bratislava
Slovenská záručná banka:
   
Tatrabanka, a. s.: 
   
Eximbanka SR: 
   

 

Revízna komisia

JUDr. Ing. Jozef Ševčík – predseda Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Ing. Adriána Kriššová Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Juraj Borovička Slovenská sporiteľňa, a. s.

Pracovné komisie VOZ

Vyjednávacia komisia OZ BP za banky

Vyjednávacia komisia OZ BP za poisťovne

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
Juraj Futák podpredseda OZ BP
Silvia Krupp členka P-OZ
Ing. Jana Szászová členka P-OZ

 

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
JUDr. Radovan Nárožný PhD. člen P-OZ
Mgr. Michaela Ďurišinová členka P-OZ
Ing. Zuzana Legáthová UNIQA Poisťovňa, a. s.

 

Finančná a mzdová komisia VOZ

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
   
   
Vladimír Adamec Všeobecná úverová banka, a. s.
   

Športová komisia VOZ

Ing. Svetozár Michálek – predseda predseda OZ BP
Iveta Mikletičová Československá obchodná banka, a. s