Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

V bankách a poisťovniach pracujú aj zamestnanci v prvej línii

OZ listom predsedu požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, aby do aktualizácii plánov očkovania boli zhrnutí aj zamestnanci bankového a poisťovacieho sektora, ktorí v bankových halách, ale aj mimo nich, na dennej báze poskytujú v rizikovom prostredí bankové služby i poisťovacie činnosti. Čítajte ďalej…(list ministrovi zdravotníctva)