Odborový zväz bánk a poisťovní
Odborový zväz bánk a poisťovní

Day

30 marca, 2020
30. marca 2020 Európski sociálni partneri v sektore finančných služieb – UNI Europa Finance, Bankový výbor pre európske sociálne záležitosti Európskej bankovej federácie (Banking Committee for European Social Affairs of the European Banking Federation – EBF BCESA), Európska skupina pre úspory a retailové bankovníctvo (European Savings and Retail Banking Group – ESBG), Európska asociácia družstevných...
Read More

Kontakt

Odborový zväz bánk a poisťovní
Bajkalská 1477/29 A
Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

TF: +421 2 502 40 205

E-mail: ozbp@kozsr.sk

IČO: 308 454 16
DIČ: 2020851173

Do 24.1.2021 mal odborový zväz názov:
Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva OZ PPaP